Jabatan Tenaga Manusia (JTM) diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji:-


 

1. Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (FEBRUARI) TAHUN 2023

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Sesi

 Tarikh permohonan dibuka

 Tarikh Permohonan Ditutup

Tarikh Tawaran Dikeluarkan

  Tarikh Pendaftaran

 Pencapaian

 1 Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum kursus bermula (Bahagian Pengurusan Latihan)  1/2023  30 OKTOBER 2022  28 NOVEMBER 2022  19 DISEMBER 2022  07 FEBRUARI 2023 (Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 1/2023)  100%

 

2. Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (FEBRUARI) TAHUN 2023

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Diterima

 Bilangan Diproses dan selesai

 Peratus Pencapaian

 2 Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan  SIJIL - 95 DIPLOMA - 72  167  100%

 

 3. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (Bahagian Kewangan).

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (FEBRUARI) TAHUN 2023

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Diterima

 Bilangan Diproses dan selesai

 Peratus Pencapaian

 3 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (Bahagian Kewangan)  302  302  100%

 

 4. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (FEBRUARI) TAHUN 2023

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Bulan

 Bilangan Diterima

 Bilangan Diproses dan selesai

Peratus Pencapaian

 4 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.  DISEMBER 2022  5  5 100%

 

 5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (FEBRUARI) TAHUN 2023

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Bulan

 Bilangan Diterima (Panggilan)

 Bilangan Diterima (Kaunter)

Jumlah

 5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.  DISEMBER 2022  210 20  230

 

pornos deutsches porno frei porno iphone porno kamera porno student porno